Gå direkt till innehåll
Diagram 1. Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Medeltal år 2015-2019, år 2020 samt 2021.
Diagram 1. Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Medeltal år 2015-2019, år 2020 samt 2021.

Pressmeddelande -

Ökande frånvarotal under hela oktober

Pressnyhet 20211028: Under hela oktober har frånvaron från arbetsplatsen på grund av sjukdom och VAB stadigt ökat. En ökning som ännu inte ser ut att avstanna. I inledningen av hösten var det ovanligt mycket VAB som drev upp frånvarotalet, men nu har trenden vänt. I nuläget är det frånvaro på grund av medicinska besvär som är högre än normalt. Det visar statistik från Previa Sjuk & frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

- Det är flera faktorer som samspelar just nu. Dels kommer kylan med de sjukdomar som vanligen visar sig då, dels möts människor i större utsträckning igen efter att rekommendationen om att arbeta hemma och andra restriktioner avskaffats. Samtidigt ligger rekommendationen om att barn ska stanna hemma vid mildare symptom kvar vilket gör att många vabar, säger Maria Steneskog Nyman beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Diagram 1. Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Medeltal år 2015-2019, år 2020 samt 2021.

Statistiken kommer från Previa Sjuk och Frisk som omfattar 156 000 anställda på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige och avser nya sjuk- och VAB-tillfällen oavsett bransch. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Vanligtvis följer sjukfrånvaron under året en relativt förutsägbar kurva varje år. I år har dock frånvaron stigit under tre veckors tid i en period då frånvaron från arbetsplatsen vanligtvis är relativt låg.

- Det vi troligtvis nu ser är en puckel i samband med att samhället öppnar upp igen och vi börjar återgå till att leva mer som vi gjorde innan Covid. Men vi har lärt oss av de senaste årens emellanåt avvikande mönster att förändringar kan komma snabbt. Det är därför värdefullt att vi i vårt material kan följa frånvaromönster i realtid, vi kommer fortsätta följa noggrant hur frånvaron utvecklas efter höstlovet då många planerar resa, säger Maria Steneskog Nyman.

Diagram 2. Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. År 2010-2021.

- Frånvarotalen i oktober aldrig varit så höga som de vi ser nu under de drygt 10 år Previa fört denna typ av dagsaktuell statistik över sjuk- och vab-frånvaro på Sveriges arbetsplatser, säger Maria Steneskog Nyman.

I början av hösten var VAB skälet till den kraftiga ökningen jämfört med tidigare år, medan medicinska besvär låg i närheten av medelvärdet historiskt. Nu har en förändring av den trenden skett. Andelen VAB har trappat av och börjat sjunka, och andelen medicinska besvär har överstigit motsvarande vecka 2020.

Diagram 3. Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Uppdelat på medicinska besvär samt VAB, övriga orsaker exkluderade. Medeltal år 2013-2019, år 2020 samt 2021.

- Förra året uteblev vanliga sjukdomar då många arbetade hemma, och följde alla rekommendationer som att tvätta händer, eller att stanna hemma vid minsta symptom. Nu möts fler igen och då blir det naturligt att våra vanliga förkylningar, magsjukor och influensor grasserar igen, säger Maria Steneskog Nyman.


För mer information kontakta
Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Ämnen

Kategorier


Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. 

Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.

Kontakter

Cecilia Boija

Presskontakt Kommunikationschef, Falck Emergency 0733018765

Sandra Ahlstrand

Presskontakt Kommunikatör Falck Hälsa och arbetsliv +46‭706358962

Peter Skald

Presskontakt Kommunikationsansvarig Falck Hälsa och arbetsliv (fd Previa) 070-413 08 13

Välkommen till Falck Sverige!

Falck värnar människors liv och hälsa. Med våra insikter och tjänster vill vi skapa ett hållbarare och hälsosammare arbets- och privatliv samt förebygga olyckor innan de sker. Genom nya lösningar bidrar vi till omställningen av svensk hälso- och sjukvård samt arbetsliv.

Falck Sverige
Falck
106 54 Stockholm
Sverige