Gå direkt till innehåll
Diagram 1. Antal frånvaroanmälningar i % av antal anställda. Sjukfrånvaro och VAB, samtliga sjukskrivningsorsaker.
Diagram 1. Antal frånvaroanmälningar i % av antal anställda. Sjukfrånvaro och VAB, samtliga sjukskrivningsorsaker.

Pressmeddelande -

Ökad oro när sjukfrånvaron planar ut – aktuell sjukskrivningssituation 28/4

Pressnyhet 200429: Ökad andel friska under vecka 17 gör att sjukfrånvaron över landet börjar att stabilisera sig, men är fortfarande på en relativt hög nivå. Samtidigt märks en tilltagande oro i riskgrupper. Detta visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Vi kan glädjande nu börja se en balans i antalet nya frånvaroanmälningar i jämförelse med hur många som blir friska. Trenden har börjat plana ut och att andelen frånvaroanmälningar, 4 procent, innebär en återgång mer normala nivåer, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Efter rekordmånga sjukanmälningar veckan 12, var de senaste veckorna 16 och 17 lika många nya som avslutade frånvaroärenden. Utplaning av sjuktrenden sker både som ett resultat av minskade nya sjukanmälningar och att en ökande andel av de som varit långtidssjuka med förkylningssymptom nu börjar tillfriskna.

Diagram 2. Utveckling frånvarotrend – totalt samt antal nya och avslutade ärenden.

– Vi har fortfarande en större grupp personer som kvarstår som sjukskrivna med lindriga förkylningssymptom och därför avvaktar med att återgå i arbete, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Diagram 3. Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare per orsak.

– Previas telefonsköterskor rapporterar en märkbar ökning av samtal från personer i riskgrupper. I samtalen uttrycks stor oro, i vissa fall med hög ångest, och man har önskan att sjukskriva sig för sin ångest. Detta är något nytt som vi får följa, säger Maria Steneskog Nyman.

Diagram 4. Längd på förkylningsbesvär.

Bland dem som varit hemma längre än 14 dagar med förkylning finns en grupp som svåra symptom och som har diagnostiserats med covid-19.

– Flera långtidssjukskrivna klagar över ”massiv” trötthet utöver förkylningssymptom och det verkar vara många som har ont i halsen upp till fyra veckor. Vissa beskriver att man har feber som kommer och går samt smärta i bröstkorgen – men utan att det påverkar andningen, säger Maria Steneskog Nyman.

Förklaring till statistiken

Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Då det inte går att diagnostisera över telefon huruvida en individ är smittad av covid-19 eller annan sjukdom med liknande symptom så ska inte statistiken tolkas som en direkt redovisning av smittoläget.

Vi behöver alla bidra på det sätt vi kan i rådande läge. Genom att synliggöra hur sjukskrivningssituationen ser ut i Sverige så vill Previa bidra med kunskap för att underlätta hanteringen av covid-19 över hela landet. Previa avser löpande publicera statistik så länge vi bedömer att allmänintresset är högt och att statistiken kan bidra till viktig kunskap.

För ytterligare statistik

Från måndag 16 mars publicerar Previa dagligen aktuell sjukskrivnings- och VAB-statistik tillsammans med jämförelser från tidigare år och kommentarer på previa.se/nyheter.


För mer information kontakta

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom: +46 (0)70-744 95 48, lennart.sohlberg@previa.se.

Ämnen

Kategorier


Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. 

Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.

Kontakter

Cecilia Boija

Presskontakt Kommunikationschef, Falck Emergency 0733018765

Sandra Ahlstrand

Presskontakt Kommunikatör Falck Hälsa och arbetsliv +46‭706358962

Peter Skald

Presskontakt Kommunikationsansvarig Falck Hälsa och arbetsliv (fd Previa) 070-413 08 13

Välkommen till Falck Sverige!

Falck värnar människors liv och hälsa. Med våra insikter och tjänster vill vi skapa ett hållbarare och hälsosammare arbets- och privatliv samt förebygga olyckor innan de sker. Genom nya lösningar bidrar vi till omställningen av svensk hälso- och sjukvård samt arbetsliv.

Falck Sverige
Falck
106 54 Stockholm
Sverige