Gå direkt till innehåll
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak.
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak.

Pressmeddelande -

Många sjuka men minskad ökningstakt – aktuell sjukskrivningssituation 20/3 2020

Allt fler sjukanmäler sig för influensasymptom. Samtidigt syns för första gången på en vecka en viss inbromsning på inflödet av nya sjukskrivningar. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Det är ett fortsatt högt inflöde av sjukanmälningar, men ökningstakten har bromsat in. Vi har lite färre nya ärenden igår jämfört med förra torsdagen då sjukanmälningarna tog fart på allvar, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Sedan förra torsdagen har inflödet av nya sjukskrivingar dagligen varit rekordartat. Men på torsdagen syntes för första gången på en vecka en viss avstanning av ökningstakten. Andelen sjukskrivningar låg på torsdagen över en normaltorsdag, men under förra torsdagens nivåer. Trots inbromsningen fortsätter den totala andelen sjukskrivningar öka.

Diagram 1. Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare.


– Det börjar vara lite mer influensasymtom som kontaktorsak än tidigare. Men det är svårt att avgöra om att det är att begreppet luftvägsbesvär och fokuset på influensasymtom som delvis står för ökningen eller om det är en reell medicinsk ökning av antal fall av influensa, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Diagram 2. Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak.

– Den övervägande majoriteten av VAB-anmälningar bedöms handla om förkylningssymtom, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Förklaring till statistiken
Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Då det inte går att diagnostisera över telefon huruvida en individ är smittad av covid-19 eller annan sjukdom med liknande symptom så ska inte statistiken tolkas som en direkt redovisning av smittoläget.

Vi behöver alla bidra på det sätt vi kan i rådande läge. Genom att synliggöra hur sjukskrivningssituationen ser ut i Sverige så vill Previa bidra med kunskap för att underlätta hanteringen av covid-19 över hela landet. Previa avser löpande publicera statistik så länge vi bedömer att allmänintresset är högt och att statistiken kan bidra till viktig kunskap.

För ytterligare statistik
Måndag den 16 mars presenterade Previa sammanställning av sjukskrivnings- och VAB-statistik för hela vecka 11. Veckorapporten som även innefattar jämförelser med tidigare år går att läsa på previa.se.

För mer information kontakta
Peter Skald, kommunikationsansvarig
+46 (0)70 413 08 13
peter.skald@previa.se

Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom
+46 (0)70-744 95 48
lennart.sohlberg@previa.se.

Ämnen

Kategorier


Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. 

Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.

Kontakter

Cecilia Boija

Presskontakt Kommunikationschef, Falck Emergency 0733018765

Sandra Ahlstrand

Presskontakt Kommunikatör Falck Hälsa och arbetsliv +46‭706358962

Peter Skald

Presskontakt Kommunikationsansvarig Falck Hälsa och arbetsliv (fd Previa) 070-413 08 13

Välkommen till Falck Sverige!

Falck värnar människors liv och hälsa. Med våra insikter och tjänster vill vi skapa ett hållbarare och hälsosammare arbets- och privatliv samt förebygga olyckor innan de sker. Genom nya lösningar bidrar vi till omställningen av svensk hälso- och sjukvård samt arbetsliv.

Falck Sverige
Falck
106 54 Stockholm
Sverige