Gå direkt till innehåll
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak.
Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak.

Pressmeddelande -

Förkylningsbesvär dominerar sjukfrånvaron 31/3

Den höga nivån av sjukfrånvaro fortsätter, även om en viss avmattning skett av totala antalet ärenden under den senaste tvåveckorsperioden. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Början på vecka 14 hade ett relativt stort inflöde av nya ärenden, men totalt sett är nu något färre personer frånvarande jämfört med de två föregående veckorna, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Sammantaget är fler än åtta procent av medarbetarna är fortsatt frånvarande på grund av korttidssjukdom eller VAB, dock gör den ökade balansen mellan sjuk- och friskskrivningar att sjuktalet minskar något under inledningen av veckan.

Diagram 1. Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare.

– Sjukanmälningarna handlar just nu i hög utsträckning förkylningssymtom. Många som kontaktar oss uttrycker osäkerhet kring om de eller barnen verkligen behöver stanna hemma, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Diagram 2. Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak.

Förklaring till statistiken Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Då det inte går att diagnostisera över telefon huruvida en individ är smittad av covid-19 eller annan sjukdom med liknande symptom så ska inte statistiken tolkas som en direkt redovisning av smittoläget.

Vi behöver alla bidra på det sätt vi kan i rådande läge. Genom att synliggöra hur sjukskrivningssituationen ser ut i Sverige så vill Previa bidra med kunskap för att underlätta hanteringen av covid-19 över hela landet. Previa avser löpande publicera statistik så länge vi bedömer att allmänintresset är högt och att statistiken kan bidra till viktig kunskap.

För ytterligare statistik

Från måndag 16 mars publicerar Previa dagligen aktuell sjukskrivnings- och VAB-statistik tillsammans med jämförelser från tidigare år och kommentarer på previa.se/nyheter.


För mer information kontakta

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom: +46 (0)70-744 95 48, lennart.sohlberg@previa.se.  

Ämnen

Kategorier


Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. 

Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.

Kontakter

Cecilia Boija

Presskontakt Kommunikationschef, Falck Emergency 0733018765

Sandra Ahlstrand

Presskontakt Kommunikatör Falck Hälsa och arbetsliv +46‭706358962

Peter Skald

Presskontakt Kommunikationsansvarig Falck Hälsa och arbetsliv (fd Previa) 070-413 08 13

Välkommen till Falck Sverige!

Falck värnar människors liv och hälsa. Med våra insikter och tjänster vill vi skapa ett hållbarare och hälsosammare arbets- och privatliv samt förebygga olyckor innan de sker. Genom nya lösningar bidrar vi till omställningen av svensk hälso- och sjukvård samt arbetsliv.

Falck Sverige
Falck
106 54 Stockholm
Sverige