Gå direkt till innehåll
Längd på förkylningsbesvär.
Längd på förkylningsbesvär.

Pressmeddelande -

Förkylningar skapar rekordlång frånvaro – aktuell sjukskrivningssituation 15/4

Pressnyhet 200415: Allt färre nya sjukanmälningar skapar positiv trend under påsken. Samtidigt är en rekordstor andel hemma längre än 14 dagar med förkylning. Detta visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Veckan innan påsk gjordes många friskanmälningar samtidigt som färre nya sjukskrivningar registrerades, vilket är helt normalt runt påsken, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Diagram 1. Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak.

Det relativt höga frånvarotalet för perioden, cirka fem procent, kommer av att en onormalt stor andel har övergått till långtidssjukskrivningar både på grund av osäkerhet vid försatta lindriga besvär och att man inte är helt symptomfri eller till följd av kvarvarande tydliga förkylningssymptom.

– Vi ser en stor effekt av myndigheternas riktlinjer om att stanna hemma ett par dagar som symtomfri. Nu avslutas bara ca 50 % av alla förkylningsärenden inom 7 dagar. Normalt friskanmäls 90 % av alla förkylningsärenden inom 7 dagar, Lennart Sohlberg.

Diagram 2. Längd på förkylningsbesvär.

– Av de som våra telefonsköterskor talar med som övergår till långtidssjukskrivning, uttrycker man ofta att förkylningen inte vill ge mig sig. Antingen med milda besvär som hosta och ont i kroppen eller som fortsatt rejäl förkylning, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Diagram 3. Antal frånvaroanmälningar i % av antal anställda. Sjukfrånvaro och VAB, samtliga sjukskrivningsorsaker.

– Det är en fortsatt nedåtgående trend, men som delvis speglar att färre frånvaroanmäler sig under påskhelgen och påsklovet. Vi får vänta till nästa vecka för att avgöra om trenden håller i sig, säger Maria Steneskog Nyman.

Förklaring till statistiken

Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Då det inte går att diagnostisera över telefon huruvida en individ är smittad av covid-19 eller annan sjukdom med liknande symptom så ska inte statistiken tolkas som en direkt redovisning av smittoläget.

Vi behöver alla bidra på det sätt vi kan i rådande läge. Genom att synliggöra hur sjukskrivningssituationen ser ut i Sverige så vill Previa bidra med kunskap för att underlätta hanteringen av covid-19 över hela landet. Previa avser löpande publicera statistik så länge vi bedömer att allmänintresset är högt och att statistiken kan bidra till viktig kunskap.

För ytterligare statistik

Från måndag 16 mars publicerar Previa dagligen aktuell sjukskrivnings- och VAB-statistik tillsammans med jämförelser från tidigare år och kommentarer på previa.se/nyheter.


För mer information kontakta

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom: +46 (0)70-744 95 48, lennart.sohlberg@previa.se.  

Ämnen

Kategorier


Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. 

Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.

Kontakter

Cecilia Boija

Presskontakt Kommunikationschef, Falck Emergency 0733018765

Sandra Ahlstrand

Presskontakt Kommunikatör Falck Hälsa och arbetsliv +46‭706358962

Peter Skald

Presskontakt Kommunikationsansvarig Falck Hälsa och arbetsliv (fd Previa) 070-413 08 13

Välkommen till Falck Sverige!

Falck värnar människors liv och hälsa. Med våra insikter och tjänster vill vi skapa ett hållbarare och hälsosammare arbets- och privatliv samt förebygga olyckor innan de sker. Genom nya lösningar bidrar vi till omställningen av svensk hälso- och sjukvård samt arbetsliv.

Falck Sverige
Falck
106 54 Stockholm
Sverige