Gå direkt till innehåll
Falck VägAssistans tryggar Stockholmstrafiken i Norra Länken

Pressmeddelande -

Falck VägAssistans tryggar Stockholmstrafiken i Norra Länken

På söndag, den 30 november, öppnar Stockholms nya tunnelsystem, Norra Länken. Länken har byggts för att lösa regionens trafikproblem och för att skapa en bättre miljö i innerstaden. I samband med att Norra Länken öppnar får Falck VägAssistans ett utökat uppdrag och två nya VägAssistansbilar kommer att hjälpa, skydda och förbättra Stockholmstrafiken.


Falck VägAssistans skyddar och underlättar i Stockholmstrafiken. I samband med att Norra Länken öppnar får Falck VägAssistans ett utökat uppdrag och två nya VägAssistansbilar kommer att underlätta, hjälpa till och förbättra stockholmstrafiken.

- Vi har en lång erfarenhet av uppdraget och verksamheten har varit i Falcks regi sedan 2011. Nu när Norra Länken öppnar har vi fått förtroende att utöka verksamheten, två nya bilar kommer att vara dedikerade till att ta hand om trafiken i Norra Länken, säger Nadine Seveli, Chef Falck VägAssistans.

Ett livsviktigt uppdrag i huvudstaden
Falck ansvarar för VägAssistans i Stockholm på uppdrag av Trafikverket. Falck VägAssistans stora gula bilar känns lätt igen i trafiken. Bilarna finns på de större trafiklederna och i tunnlarna i staden för att minska störningarna i Stockholmstrafiken. Arbetet innebär såväl att assistera vid ett motorhaveri som att ge första hjälpen vid en olycksplats.

- Det är ofta våra medarbetare som är först på en olycksplats. Deras arbete kan innebära att både att fylla på bensin i en tank när någon har kommit på för sent att man skulle ha tankat eller att påbörja hjärt- och lungräddning på någon som har varit med om en olycka. Våra bilar är utrustade med bland annat hjärtstartare, bensindunkar och släckutrustning, för att kunna hantera alla tänkbara situationer som kan uppstå i trafiken.

- Det är bra att Trafikverket tillsammans med Stockholms stad har beslutat att VägAssistans ska finnas på våra vägar och vi är stolta över att vi har fått ett utökat förtroende att driva VägAssistans i Stockholm. Genom att finnas ute på våra trafikleder kan vi bidra till en mer säker trafikvardag för alla som vistas i stockholmstrafiken, säger Nadine Seveli.

Olyckor i tunnlar kräver en god beredskap
Under 2013 hade Falck VägAssistans totalt 5800 uppdrag i Stockholmstrafiken. Majoriteten av dessa uppdrag handlade om olyckor och stillastående fordon. De flesta händelserna inträffade på Essingeleden och i Södra länken.

- Vi har ryckt ut många gånger till Södra länken. Därför känns det extra bra nu att det finns en beredskap i våra två nya bilar för att hantera Norra länken. Det händer olyckor i tunnlar och då är det viktigt att kunna agera och hjälpa de som på olika sätt har råkat illa ut, säger Nadine Seveli.

För mer information, kontakta:
Nadine Seveli, Chef Falck Vägassistans: 073-3121151
Lotta Smith, Kommunikationsansvarig Falck Sverige: 073-3730112
.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906) och är nordens största entreprenör i personvårds- och räddningstjänster hos såväl myndigheter som företag.

Falck har visionen att utveckla en betydande internationell verksamhet som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa folk som en röd tråd.

Kontakter

Cecilia Boija

Presskontakt Kommunikationschef, Falck Emergency 0733018765

Sandra Ahlstrand

Presskontakt Kommunikatör Falck Hälsa och arbetsliv +46‭706358962

Peter Skald

Presskontakt Kommunikationsansvarig Falck Hälsa och arbetsliv (fd Previa) 070-413 08 13

Välkommen till Falck Sverige!

Falck värnar människors liv och hälsa. Med våra insikter och tjänster vill vi skapa ett hållbarare och hälsosammare arbets- och privatliv samt förebygga olyckor innan de sker. Genom nya lösningar bidrar vi till omställningen av svensk hälso- och sjukvård samt arbetsliv.

Falck Sverige
Falck
106 54 Stockholm
Sverige