Gå direkt till innehåll
Falck Healthcare störst i Skandinavien efter nytt avtal med TryghedsGruppen

Pressmeddelande -

Falck Healthcare störst i Skandinavien efter nytt avtal med TryghedsGruppen

Falck Healthcare, Previa och Quick Care går samman och skapar därmed Skandinaviens största utbud av tjänster som minskar sjukfrånvaron och underlättar befolkningens tillgång till rehabilitering efter sjukdom. Det sker genom ett nytt avtal med TryghedsGruppen, som hittills har ägt Previa och varit huvudägare i Quick Care, och som nu blir ägare till 40 procent av aktierna i Falck Healthcare. Samtidigt blir TryghedsGruppen också ägare till 2,3 procent av aktierna i Falck Holding.

”Syftet med fusionen är att skapa den hälsopartner som privata och offentliga verksamheter samt försäkrings- och pensionsbolag i Skandinavien önskar”, säger koncernchefen för Falck, Allan Søgaard Larsen.

Han hälsar TryghedsGruppen hjärtligt välkommen som aktieägare i Falck och är glad över att de tillsammans har skapat en stark skandinavisk hälsokoncern. TryghedsGruppen och Falck känner varandra väl, eftersom TryghedsGruppen år 2012 sålde ett annat bolag, nämligen Previa Sundhed, till Falck Healthcare.

Betydande utvecklingspotential
Jørn Wendel Andersen, verkställande direktör för TryghedsGruppen, är glad över att det finns två väletablerade verksamheter med betydande utvecklingspotential i Skandinavien som nu blir en del av Falck Healthcare.

”Genom avtalet skyddas de värden som ligger i bolagen, där den nya strukturen i Falck Healthcare ger de bästa villkoren för ytterligare utveckling. Vi har med avtalet ökat våra direkta investeringar till 8 procent av tillgångarna”, säger han.

Previa och Quick Care är båda bolag med omfattande erfarenhet av hälsomarknaderna i Skandinavien.

Nästan en miljon svenskar har möjlighet att få hjälp från Previa till exempelvis rehabilitering, hälsokontroller och förbättrad arbetsmiljö.

Quick Care hjälper danska och norska medborgare som arbetar inom offentliga verksamheter med att minska deras sjukskrivningsperiod och se till så att de får en snabb återgång till arbetsmarknaden. Tillsammans med Falck Jobservice ska Quick Care utvidga samarbetet med arbetsförmedlingen om att hjälpa ännu fler medborgare tillbaka till arbetsmarknaden.

Falck Healthcare har aktiviteter i hela Skandinavien – flest i Danmark, där över två miljoner människor snabbt och enkelt har tillgång till hälsotjänster, oavsett om de har ont i kroppen eller själen.

Påfrestningar på välfärdssystemen
Det sammanslagna bolaget, Falck Healthcare Holding, får en omsättning på omkring 2,4 miljarder kronor och 2 000 medarbetare.

”De skandinaviska länderna är utsatta för enorma påfrestningar på sina välfärdssystem. Därför har vi sett ett stort behov av att tillsammans med TryghedsGruppen skapa en stark privat leverantör som kan bistå det offentliga med att hjälpa medborgarna, verksamheterna med att skapa friska medarbetare och försäkringsbolagen med att minska förtidspensioneringarna”, säger Søgaard Larsen.

För Jørn Wendel Andersen markerar avtalet ett viktigt steg i TryghedsGruppens implementering av bolagsstrategin.

”Vi har på ett och ett halvt år städat upp i vår portfölj med sex verksamheter och har i dag kvar en anpassad portfölj med två stora investeringar där Falck Healthcare är den ena och Health & Fitness Nordic den andra. Båda är välskötta och likviditetsskapande bolag. Vi ser fram emot en fortsatt positiv utveckling för båda.”

Sammanslagningen sker under förutsättning att den godkänns hos de svenska konkurrensmyndigheterna.

För ytterligare information kontakta:

Kommunikationsansvarig Falck Sverige, Lotta Smith: 073-373 01 12.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Fakta om Falck
Falck är en skandinaviskt baserad organisation som under senare år har vuxit snabbt internationellt. I dag har Falck aktiviteter i 44 länder på sex kontinenter, och bolaget sysselsätter 32 000 medarbetare.

I mer än 100 år har Falcks uppdrag varit att arbeta för att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att snabbt och kompetent rädda och hjälpa nödställda och dem som råkat ut för olyckor samt att rehabilitera sjuka och skadade.

Med utgångspunkt från detta uppdrag är Falcks vision att utveckla en betydande internationell verksamhet som arbetar på bred front med assistans, räddning, vård och hälsa samt säkerhetsträning.

Falck består av människor som hjälper människor. Falcks medarbetare rycker ut när det brinner; de tränar folk i att ta vara på sig själva och sina medmänniskor. De reparerar bilar som inte startar, och de lindrar smärta i såväl kropp som själ. Därmed är empati och handlingskraft egenskaper som finns hos alla Falcks medarbetare.

www.falcksverige.se
www.falck.com

Fakta om Tryghedsgruppen
TryghedsGruppen är huvudägare i försäkringsbolaget Tryg och står bakom TrygFonden. Vi skapar värde och trygghet genom långsiktiga investeringar och allmännyttiga utdelningar. Vi förvaltar en förmögenhet som i slutet av 2013 utgjorde 33 miljarder DKK, och vi är en medlemsbaserad verksamhet med fler än en miljon medlemmar som är försäkringstagare i Tryg och Nordea Liv & Pension.

I slutet av 2012 godkände vårt medlemsvalda representantskap en ny investeringsstrategi som har fokus på att TryghedsGruppen ska vara en aktiv delägare i större välskötta bolag i syfte att uppnå bättre avkastning än vanlig kapitalförvaltning.

Med sammanslagningen och ytterligare investering i Falck Healthcare uppnår TryghedsGruppen en ägarandel på 40 procent av det sammanslagna bolaget, där Falck fortfarande kommer att äga de övriga 60 procenten. Efter den totala transaktionen har TryghedsGruppen två större investeringar, nämligen Health & Fitness Nordic, som driver SATS, Elixia och Fresh Fitness och har en omsättning på ca 2,5 miljarder SEK och ca 500 000 medlemmar, samt Falck Healthcare. TryghedsGruppen ökar därmed sin andel av direkta investeringar från att för närvarande utgöra cirka 6 procent av tillgångarna till att efter transaktionen utgöra cirka 8 procent. Den totala ramen för de direkta investeringarna utgör 15 procent av tillgångarna.

www.tryghedsgruppen.dk

Fakta om Falck Healthcare
Falck Healthcare är Danmarks största privata hälsoleverantör och marknadsledande inom tvärvetenskapliga hälsoorganisationer. Bolaget har sysslat med fysisk och psykisk hälsa sedan 1992 i samarbete med offentliga och privata verksamheter och sysselsätter cirka 800 behandlare i Danmark (fysioterapeuter, kiropraktorer, zonterapeuter, massörer, psykologer, läkare, dietister, sjuksköterskor med flera). Mer än två miljoner danska medborgare tillgodoses av Falck Healthcares hälsoorganisationer. I Sverige erbjuder Falck Healthcare 775 000 medborgare sina hälsotjänster och har också utvidgat sin verksamhet i Norge.

www.falckhealthcare.dk
www.falckhealthcare.se

Previa AB har varit en del av TryghedsGruppen sedan 2007. Previa AB är Sveriges ledande konsult- och serviceverksamhet inom hälsofrämjande verksamheter och organisationer.

Quick Care blev en del av TryghedsGruppen 2011. Quick Care erbjuder utredning, kompetensutveckling och utplacering av sjukskrivna. Bolaget utvecklar och levererar tjänster till landets kommuner och arbetsförmedlingar.

Kontakter

Cecilia Boija

Presskontakt Kommunikationschef, Falck Emergency 0733018765

Sandra Ahlstrand

Presskontakt Kommunikatör Falck Hälsa och arbetsliv +46‭706358962

Peter Skald

Presskontakt Kommunikationsansvarig Falck Hälsa och arbetsliv (fd Previa) 070-413 08 13

Välkommen till Falck Sverige!

Falck värnar människors liv och hälsa. Med våra insikter och tjänster vill vi skapa ett hållbarare och hälsosammare arbets- och privatliv samt förebygga olyckor innan de sker. Genom nya lösningar bidrar vi till omställningen av svensk hälso- och sjukvård samt arbetsliv.

Falck Sverige
Falck
106 54 Stockholm
Sverige