Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Falck Global Assistance får många frågor om ebola

I samband med ebola-utbrottet i Västafrika har Falck Global Assistance fått ett ökat antal förfrågningar från svenska verksamheter med medarbetare som befinner sig i de områden som drabbats av ebola. 

Den senaste månaden har Falck Global Assistance märkt av ett stort stigande antal förfrågningar från svenska företag, och från svenskar, som befinner sig i Liberia, Sierra Leone, Guinea och Nigeria.

Falck Global Assistance hjälper affärsresenärer och utlandsstationerade med rådgivning, sjukvård, akut hjälp på plats och hemtransport om det skulle bli nödvändigt.

I anslutning till ebola-utbrottet i Västafrika har Falck Global Assistance rådgivit ett stort antal medarbetare och verksamheter samt hållit informationsmöten. Rådgivningen utgår från myndigheternas vägledning, och från Falck Global Assistances kunskaper om de lokala förhållandena.

”Svenska verksamheter kontaktar oss med oro vad gäller utvecklingen i Västafrika och hur det kan påverka dem och deras medarbetare i dessa områden. Oron handlar både om ifall de behöver skicka hem sina medarbetare och vad de ska göra om en medarbetare drabbas av en febersjukdom”, säger Paul Hedman, Risk manager på Falck Global Assistance.

Utrikesdepartementet (UD) avråder från alla resor till Liberia, Sierra Leone och Guinea. Avrådan beror inte direkt på risken att bli smittad av ebola. UD avråder på grund av att det allmänna säkerhetsläget har försämrats som en konsekvens av ebolautbrottet och de åtgärder som vidtagits för att kontrollera vidare spridning. UD avråder inte från resor till Nigeria på grund av ebola, däremot avråder man från resor till norra Nigeria på grund av säkerhetsläget i landet.

”Risken att vanliga affärsresenärer smittas med ebola är mycket låg om man följer myndigheternas riktlinjer. I gengäld kan vanligtvis ofarliga sjukdomar bli allvarliga, eftersom symptomen på en vanlig febersjukdom kan vara liknande symptomen för ebola. Blir man sjuk och får feber i något av dessa länder kan man riskera att bli försatt i karantän. På flera flygplatser använder man sig av temeperaturscreening vid utresa och man kan hamna i en sådan situation att man inte får lov att resa innan ebola utesluts”, säger Paul Hedman.

För ytterligare information och råd och riktlinjer till de som befinner sig i dessa länder kan man läsa på UD:s hemsida (www.regeringen.se) och även hos Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se). Falck Global Assistance har även en informationssida om ebola där man kan läsa mer om de drabbade områden och information till resande som befinner sig i dessa områden: www.ebola.falckglobalassistance.com

Fakta Falck Global Assistance
Falck Global Assistance är ett företag som assisterar resande globalt. Via de officiella myndigheterna och våra lokala samarbetspartners bevakar Falck det medicinska läget och säkerhetsläget, och med utgångspunkt i myndigheternas anvisningar, rådger vi verksamheter om deras beredskap. Samtidigt vägleder vi resande i olika länder och assisterar vid sjukdom eller skada.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Cecilia Boija

Presskontakt Kommunikationschef, Falck Emergency 0733018765

Sandra Ahlstrand

Presskontakt Kommunikatör Falck Hälsa och arbetsliv +46‭706358962

Peter Skald

Presskontakt Kommunikationsansvarig Falck Hälsa och arbetsliv (fd Previa) 070-413 08 13

Välkommen till Falck Sverige!

Falck värnar människors liv och hälsa. Med våra insikter och tjänster vill vi skapa ett hållbarare och hälsosammare arbets- och privatliv samt förebygga olyckor innan de sker. Genom nya lösningar bidrar vi till omställningen av svensk hälso- och sjukvård samt arbetsliv.

Falck Sverige
Falck
106 54 Stockholm
Sverige