Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Brant stigande sjukfrånvaro – ökning med 21 % på en vecka

Pressnyhet 220124: En dramatisk ökning av sjukfrånvaro har inlett året. Totalt sett är närmare var tionde medarbetare frånvarande på grund av sjukdom och VAB just nu. Det innebär att frånvaron från Sveriges arbetsplatser närmar sig de rekordnivåer som uppmättes under pandemins inledning. Det visar statistik från Previa Sjuk & Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

- Sjukanmälningar har den senaste veckan ökat drastiskt. Senaste veckan inkom 21 % fler sjuk- och vab-anmälningar gentemot veckan innan, säger Maria Steneskog Nyman beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Diagram 1. Frånvaroanmälningstalet i % per vecka. Medeltal år 2015-2019, år 2020, 2021 samt 2022.

Statistiken kommer från Previa Sjuk & Frisk som omfattar 156 000 anställda på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige och avser nya sjuk- och VAB-tillfällen oavsett bransch. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Den ordinarie trenden för sjukfrånvaro är att den sjunker under jul- och nyårshelgerna för att sedan stiga stadigt under årets första veckor innan den sen sjunker igen. Inledningen av 2022 skiljer sig mot ordinarie trender på flera sätt.

- Vi ser flera skillnader gentemot ordinarie frånvarotrend. Både att sjukfrånvaron direkt efter nyår var högre än vanligtvis, men även att den sen fortsatt stiga oerhört mycket brantare än den vanligtvis gör årets första veckor. Sjukfrånvaron senaste veckan är mer än dubbelt hög som motsvarande vecka förra året, säger Maria Steneskog Nyman.

Diagram 2. Frånvaroanmälningstalet per vecka. Vecka 1-3 år 2010-2022.


Förkylningar är den anmälda frånvaron som bidrar mest till de höga frånvarotalen.

- Det vanligaste är förkylning, men från att under hösten haft förhållandevis få som angett influensabesvär så har denna kategori ökat markant de senaste veckorna, säger Maria Steneskog Nyman

Diagram 3. Frånvaroanmälningstalet per vecka. Vecka 1-3 år 2010-2022. Fördelat på orsak.


- Det är de medicinska besvären som står för den stora ökningen. Men vi kan se att antal VAB också rör sig uppåt, vilket de brukar göra efter julledigheter. Vi vet även att det finns ett mörkertal där medarbetare som kan arbeta hemma med förkylningsbesvär inte alltid sjukanmäler sig, säger Maria Steneskog Nyman.


För mer information kontakta:
Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Ämnen

Kategorier


Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. 

Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.

Kontakter

Peter Skald

Presskontakt Kommunikationsansvarig Falck Hälsa och arbetsliv (fd Previa) 070-413 08 13

Välkommen till Falck Sverige!

Falck värnar människors liv och hälsa. Med våra insikter och tjänster vill vi skapa ett hållbarare och hälsosammare arbets- och privatliv samt förebygga olyckor innan de sker. Genom nya lösningar bidrar vi till omställningen av svensk hälso- och sjukvård samt arbetsliv.

Falck Sverige
Falck
106 54 Stockholm
Sverige