Gå direkt till innehåll
Diagram: Den 29 september avskaffas Folkhälsomyndighetens rekommendation om att om möjligt arbeta hemma. I vilken grad känner du stress inför att arbeta mer från arbetsplats än hemifrån?
Diagram: Den 29 september avskaffas Folkhälsomyndighetens rekommendation om att om möjligt arbeta hemma. I vilken grad känner du stress inför att arbeta mer från arbetsplats än hemifrån?

Pressmeddelande -

Blandade känslor inför återgång till arbetsplatsen

Pressnyhet 210929: Trettio procent av dem som arbetat hemma under pandemin känner hög stress inför att arbeta mer från arbetsplatsen än hemifrån när rekommendationen om att arbeta hemifån avskaffas. Mest stress känner kvinnor. Samtidigt känner sju av tio ingen signifikant stress inför återgång till mer arbete från arbetsplatsen. Det visar en undersökning som Kantar Public genomfört i Sifopanelen på uppdrag av Previa.

- Många som arbetat hemma i stor utsträckning under pandemin har trivts bra med det och haft en upplevelse av att balansen i livet förbättrats. Att återgå till arbetsplatsen kan för en del personer innebära att livspusslet blir krångligare igen, vilket kan bidra till stress. Men även rädsla för en ökad smittrisk och osäkerhet inför att verka i grupp igen kan skapa stress, säger Lena-Karin Allinger, psykolog och organisationskonsult på Previa.

Undersökningen genomfördes under tidsperioden 24-28 september 2021 via Kantar Publics riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sifopanel. 1 000 intervjuer samlades in bland svenska allmänheten 18-65 år.

Av dem som i huvudsak arbetat hemma under pandemin uppger 85 procent att de kommer att arbeta mer från kontoret efter att rekommendationerna om att arbeta hemifrån avskaffas.

Diagram 1: Kommer du börja arbeta mer från din arbetsplats efter att rekommendationerna om att arbeta hemifrån avskaffas?

Av dem som arbetat hemma och nu återgår till mer arbete på arbetsplatsen uppger sju av tio att de känner låg stress inför återgång till arbete från kontoret. Hög eller mycket hög stress känner 30 procent.

Diagram 2: Den 29 september avskaffas Folkhälsomyndighetens rekommendation om att om möjligt arbeta hemma. I vilken grad känner du stress inför att arbeta mer från arbetsplats än hemifrån?

- De allra flesta känner inte någon tydlig stress inför återgång till arbetsplatsen. Dock finns en relativt stor grupp som inte är fullt bekväma och här är det viktigt att man som arbetsgivare bjuder in till dialog. Vad har fungerat bra respektive mindre bra och hur kan vi tänka framåt. De flesta arbetsgivare kommer sannolikt fortsätta erbjuda möjlighet till visst distansarbete även framåt ,säger Lena-Karin Allinger.

Kvinnor känner en högre grad av stess än män inför att arbeta mer från arbetsplatsen än hemifrån när rekommendationen om att arbeta hemifån avskaffas.

Diagram 3: Den 29 september avskaffas Folkhälsomyndighetens rekommendation om att om möjligt arbeta hemma. I vilken grad känner du stress inför att arbeta mer från arbetsplats än hemifrån? Uppdelat på kön.

- Som arbetsgivare är det viktigt att vid återgång till våra arbetsplatser sätta frågor om hur vi kan skapa ett hållbart arbetsliv högt på agendan. Vi kan redan se så många fördelar och möjligheter kopplat till distansarbete. Arbetsplatser har etablerat nya arbetssätt t ex vid hybridarbete, som man gärna fortsätter med, men här saknar många ännu tydliga policys och organisation för arbetet. Här kommer det kommer krävas ett lyhört, kommunikativt och flexibelt ledarskap. Det handlar inte inte om att gå tillbaka till kontoret exakt så som det var innan pandemin, säger Lena-Karin Allinger.

---

Fem tips inför återgång till kontoret

Samla erfarenheter. Vad har fungerat som vi tar med oss? Utforma arbetsplats och organisation utifrån det.

För dialog. Vilka uppgifter kräver en fysisk närvaro på arbetsplatsen och vilka kan med fördel göras på distans?

Situationsanpassa.Olika sammanhang kan kräva olika organisation. Bestäm er för vilket upplägg eller mötesform som bäst stödjer syftet i akttuell situation.

Se över lokaler. Behöver vi göra förändringar i våra lokaler? Kanske kan vi dra ner på kontorslandskapet till förmån för fler grupprum som gagnar samarbete och interaktion.

Värna det fysiska mötet! Vi mår bra av att träffas.


För mer information kontakta
Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se


Ämnen

Kategorier


Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. 

Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.

Kontakter

Cecilia Boija

Presskontakt Kommunikationschef, Falck Emergency 0733018765

Sandra Ahlstrand

Presskontakt Kommunikatör Falck Hälsa och arbetsliv +46‭706358962

Peter Skald

Presskontakt Kommunikationsansvarig Falck Hälsa och arbetsliv (fd Previa) 070-413 08 13

Välkommen till Falck Sverige!

Falck värnar människors liv och hälsa. Med våra insikter och tjänster vill vi skapa ett hållbarare och hälsosammare arbets- och privatliv samt förebygga olyckor innan de sker. Genom nya lösningar bidrar vi till omställningen av svensk hälso- och sjukvård samt arbetsliv.

Falck Sverige
Falck
106 54 Stockholm
Sverige