Följ Falck Sverige

Kraftig ökning av chefers ohälsa

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2019 08:00 CET

Psykosociala orsaker har ökat med 500 procent för chefer och allra mest för kvinnliga chefer

Chefernas sjukfrånvaro fortsatte att öka under 2018 främst på grund av en kraftig uppgång av psykisk ohälsa, visar statistik från Previa Företagshälsa. Medan korttidsfrånvaron är oförändrad stiger långtidsfrånvaron brant och kvinnliga chefer är speciellt utsatta.

Under perioden 2014 till 2018 ökade chefernas totala sjukfrånvaro med 50 procent. En radikal ökning av sjukfrånvaron bland chefer är kopplad till ökad långtidsfrånvaro.Chefernas frånvaro pga psykisk ohälsa ökade med hela 500 procent och det är främst kvinnliga chefer som står för ökningen (se diagram 3 i bilagan).

– Chefer har över tid sjukskrivit sig i betydligt mindre utsträckning än övrig personal, men detta håller på att förändras på grund av trenden med ökad psykisk ohälsa inom chefsledet, säger Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa.

Statistiken som inkluderar både kort- och långtidsfrånvaron kommer från Previa Sjuk & Frisk och omfattar 170.000 personer, varav 12.300 chefer, på 410 anslutna företag över hela landet.

För att vända trenden är det viktigt att arbeta för en hållbar arbetsplats där chefer och medarbetare tidigt ser samband. Previa ser just nu en ökad efterfrågan på analys, stöd och kompetensutveckling inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och rehabilitering. Arbetsgivare måste enligt lag säkerställa en sund arbetsbelastning och god arbetsmiljö.

- Vi ser att mellancheferna tar till sig fakta och försöker ta sitt ansvar i vardagen, men ofta saknas det resurser och lyhördhet för att tillgodose deras behov. Företagen måste bli medvetna om detta och särskilt följa upp yngre kvinnliga chefers situation, säger Pernilla Rönnlund, organisationskonsult på Previa.

7 tips för att motverka psykisk ohälsa för chefer

1. Bygg chefsnätverk som ger chefer möjlighet att bolla idéer och söka stöd hos varandra.

2. Ta fram ett Mentorprogram så att erfarna ledare kan stödja de som är nya i chefsrollen.

3. Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen.

4. Avlasta chefernas administrativa arbetsuppgifter så långt som det går.

5. Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.

6. Gör kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer på arbetsplatsen.

7. Ett nära och aktivt stöd från HR-funktionen kan underlätta chefens arbetssituation genom att bidra till tydlig struktur, rutiner och processer.


För mer information kontakta

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13

Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom: +46 (0)70-744 95 48Bilaga: Statistik- och diagramunderlag

Källa: Previa Sjuk & Frisk statistik 2014–2018

Totalt ingår 12.300 chefer varav 4.400 kvinnor, 1.419 av dessa kvinnor jobbar inom offentlig verksamhet som chef.


Chefers ohälsa i siffror:

  • Under perioden 2014–2018 skedde en radikal ökning av chefernas sjukfrånvaro.
  • Chefernas frånvaro pga psykisk ohälsa ökade med 500 procent.
  • Kvinnliga chefer står för drygt 60 procent av ökningen inom psykisk ohälsa.
  • Under perioden har chefers totala sjukfrånvaro ökat med 50 procent.
  • Korttidsfrånvaron är oförändrad medan långtidsfrånvaron stiger brant

1. Chefers sjukfrånvaro

Under senaste 4-årsperioden har chefers sjukfrånvaro ökat med 50 procent. Korttidsfrånvaron har legat på samma nivå medan långtidsfrånvaron stigit brant.


2. Chefers sjukfrånvaro kvinnor och män

Korttidsfrånvaron är konstant medan långtidsfrånvaron stiger brant, framförallt för kvinnor i chefsroller.


3. Psykosociala orsaker – frånvarodagar

Psykosociala orsaker ökar mest och i synnerhet för kvinnor i chefsroller. Av ökningen står kvinnliga chefer för 60 procent.

Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Vi ser den mänskliga faktorn som den viktigaste resursen i dagens arbetsliv. Genom att effektivisera organisationen, utveckla ledarskapet, engagera medarbetarna och skapa en positiv arbetsmiljö hjälper vi verksamheter att nå sina mål och skapa ännu bättre resultat. Previa har 1 100 medarbetare på över 90 orter över hela landet. Vi anlitas av 7 500 arbetsgivare med 1,1 miljoner anställda och omsatte drygt 1,1 miljarder kronor under 2017. 

Systerbolaget Falck Healthcare är Sveriges ledande företag inom Krisstöd och Personalstöd och är en stor leverantör av tjänster inom sjukvårdsförsäkringar. Båda företagen ingår i Falck Healthcare Holding som är Nordens största koncern inom hälsa i arbetslivet. Läs mer på www.previa.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.