Följ Falck Sverige

Dags att nominera till det Svenska Prehospitala Priset 2018

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2018 12:18 CEST

För åttonde året i rad delar Dagens Medicin, Flisa (Föreningen för Ledningsansvariga inom Svensk Ambulanssjukvård), Vårdförbundet, Kommunal och Falck ut det Svenska Prehospitala Priset.

Prehospital sjukvård är den sjukvård som bedrivs av ambulanspersonal på hämtplats (i hemmet, arbetsplatsen, skadeplatsen) samt under transport i ambulans (bil, helikopter eller båt).

Den prehospitala sjukvården har haft en snabb utveckling i Sverige och är idag en mycket avancerad vårdresurs med höga kompetenskrav och högteknologisk utrustning som ständigt utvecklas.

Vi vill med detta pris uppmärksamma den prehospitala sjukvården och dess allt viktigare roll i den svenska vårdkedjan. Syftet med priset är också att premiera goda exempel som kan användas i vardagen och som framför allt ökar patientnyttan. Priset tillfaller organisation/företag/arbetsplats eller enskild person som åstadkommit en bra användbar förändring/utveckling inom den prehospitala sjukvården.

Nu är det dags att nominera någon till det Svenska Prehospitala Priset 2018 – varmt välkommen med din nominering senast den 5 september 2018.

Förslag på pristagare med motivering, kan inkomma från organisation/företag/arbetsplats eller enskild person. Förslaget ska innehålla namn, adress och mailadress på nominerad. Bifoga kort motivering på max en A4-sida. Även namn, adress och mailadress till den som skickat in nomineringen ska bifogas.

Förslag mailas till: lizbet.todorova@skane.se

Vid eventuella frågor ring arbetsgruppen:

 • Anita Danielsson 0706-02 43 00
 • Lizbet Todorova 0766-48 60 47
 • Peter Thore 0705-40 20 04
 • Anders Sandvik 0703-213300
 • Välkommen med Din nominering, via mail senast den 5 september 2018!

  Prisutdelningen sker i samband med FLISA kongressen, den 2 oktober på Conventum Kongress i Örebro

  Juryn består av:

 • Anita Danielsson, Ordförande i juryn.
 • Per Örninge, Överläkare, Sjukvårdens Larmcentral, Västra Götalandsregionen
 • Helen Nilsson, Med. dr , MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 • Håkan Sundberg, Ambulanssjuksköterska, Region Norrbotten.
 • Christina Kennedy, Chefredaktör, Dagens Medicin.
 • Uno Lundberg, Chef Falck.
 • Sineva Ribeiro, Förbundsordförande, Vårdförbundet.
 • Tobias Baudin, Förbundsordförande, Kommunal.
 • Liza Karlberg, Ambulanschef , Landstinget Kalmar län
 • Fredrik Granholm, Ambulansöverläkare, Landstinget i Västernorrland.
 • Lizbet Todorova, Universitetslektor Region Skåne – föredragande.
 • Håkan Klementsson, Ordförande Flisa
 • Tidigare vinnare av det prehospitala priset:

  2017-års vinnare: Ambulanssjukvården vid Skaraborgs sjukhus har visat att vården kan ha stor nytta av att arbeta med simuleringsövningar för att öva olika arbetssätt och tekniska lösningar och man har, genom att använda simuleringsteknik, kunnat fokusera på vårdnyttan och möjligheterna till förbättrad utvärdering ända ner på individnivå. Vidare har man visat på möjligheten att undgå resurskrävande CE-procedurer när man vill testa ny teknik. Utifrån tekniska lösningar och standardiseringsarbete framtagna av Prehospital ICT Arena (PICTA) på Lindholmen Science Park i Göteborg har ambulanssjukvården vid Skaraborgs sjukhus också demonstrerat hur dessa nyvunna kunskaper kan omsättas i praktiken genom fullskaliga simuleringar med relevanta patientfall och de av PICTA framtagna tekniska lösningarna.”

  2016-års vinnare: Har tilldelats Lisa Gårdlund Specialistsjuksköterska / Barnmorska. Lisa Gårdlund har på ett engagerat och kompetent sätt uppmärksammat ambulanspersonalen på hur viktigt det är att tidigt signalera om det finns en misstanke om ett barn som inte har det bra. För att citera Lisa: ”Vi är tränade att se det som inte syns och höra det som inte sägs.

  Våra iakttagelser kan bidra till att barn kan komma ur sitt elände och att onda cirklar bryts”. Att anmälningarna ökar, att personalen samtalar om ämnet och att oron för vad som händer en själv om man anmäler har förflyttats till att bara ha fokus på barnens bästa! Detta är ett tydligt bevis på Lisas fantastiska arbete i verksamheten!

  2015-års vinnare: Tilldelades Andreas Carlberg och Fredrik Bengtsson för PAM–Psykiatrisk Akut Mobilitet i Stockholms Läns Landsting. Den 30 mars 2015 började en psykiatrisk akutbil bemannad med specialistutbildade sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare att köra i Stockholm. Akutbilen kommer att ge ett bättre omhändertagande av personer med akut psykisk ohälsa.

  2014-års vinnare: Tilldelades Ambulansöverläkare Hans Blomberg - Landstinget i Uppsala Län, Ambulansöverläkare Björn Ahlstedt - Landstinget Västmanland och fd Ambulansöverläkare Stig Lindberg - Landstinget Sörmland. Dessa ambulansöverläkare har utvecklat ett nytt medicinskt beslutsstöd för larmcentraler som bedömer medicinska behov och larmar ut prehospitala resurser.

  2013-års vinnare: Tilldelats Sveriges landsting och regioner för deras arbete med Nationella Strokekampanjen

  2012-års vinnare: Pontus Albertsson och medarbetare på Akut- och katastrofmedicinskt centrum vid Akutsjukvården i Västerbotten för deras arbete med insiktsbaserad utbildning för säkrare ambulanstransporter.

  2011-års vinnare: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Stockholmsgeriatriken och AISAB för deras arbete med geriatrisk vårdkedja där den äldre patienten erhåller ett snabbare och säkrare omhändertagande genom samverkan mellan ambulanssjukvård och geriatrik.

  Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. 

  Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.