Följ Falck Sverige

Viss minskning av andel sjukskrivna - aktuell sjukskrivningssituation 24/3 2020

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2020 15:57 CET

Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak.

Det fortsätter vara ett högre inflöde av sjukskrivningar än normalt. Samtidigt anas en viss normalisering av balansen mellan sjuk- och friskanmälningar, vilket leder till en viss minskning av andelen sjukskrivna totalt sett. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

- Det fortsätter vara ett högre inflöde av sjukskrivningar än normalt, men det börjar samtidigt bli en ökad balans mellan sjuk- och friskanmälningar, dvs vi ser en ökad tendens av att personer nu även börjar friskanmäla sig i större omfattning än tidigare, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Sammantaget är fler än åtta procent av medarbetarna är fortsatt frånvarande på grund av korttidssjukdom eller VAB, dock gör den ökade balansen mellan sjuk- och friskskrivningar att sjuktalet minskar något under inledningen av veckan.

Diagram 1. Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare.


Diagram 2. Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak.


- Det ska bli intressant att framöver följa om vi är på väg in i en mer normaliserad period än det vi sett den senaste tiden vad gäller sjuk- och friskanmälningar, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Förklaring till statistiken
Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Då det inte går att diagnostisera över telefon huruvida en individ är smittad av covid-19 eller annan sjukdom med liknande symptom så ska inte statistiken tolkas som en direkt redovisning av smittoläget.

Vi behöver alla bidra på det sätt vi kan i rådande läge. Genom att synliggöra hur sjukskrivningssituationen ser ut i Sverige så vill Previa bidra med kunskap för att underlätta hanteringen av covid-19 över hela landet. Previa avser löpande publicera statistik så länge vi bedömer att allmänintresset är högt och att statistiken kan bidra till viktig kunskap.

För ytterligare statistik
Från måndag 16 mars publicerar Previa dagligen aktuell sjukskrivnings- och VAB-statistik tillsammans med jämförelser från tidigare år och kommentarer på previa.se/nyheter.

För mer information kontakta
Peter Skald, kommunikationsansvarig
+46 (0)70 413 08 13 
peter.skald@previa.se

Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom
+46 (0)70-744 95 48
lennart.sohlberg@previa.se.


Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. 

Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.