Följ Falck Sverige

Sjukskrivningar för influensasymptom ökar – aktuell sjukskrivningssituation 19/3 2020

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2020 14:05 CET

Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare.

Fortsatt är förkylningssymptom den dominerande sjukskrivningsorsaken. Samtidigt ökar nu sjukskrivningar för influensasymptom, dock från låga nivåer. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Många som ringer upplever en oro för utvecklingen och tar de egna symtomen på allvar och sjukskriver sig för att minska risken för smittspridning, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Tillströmningen av nya frånvaroanmälningar för sjukdom och VAB uppgick även på onsdagen till betydligt högre nivåer än normalt. Den stadiga ökningen av sjukskrivningar och VAB-anmälningar gör att korttidsfrånvaron sammantaget fortsätter öka.

Diagram 1. Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare.


– Utvecklingen gör att korttidsfrånvaron ökar ganska dramatiskt. Den är nu cirka åtta procent, normalt ligger korttidsfrånvaron på cirka två procent, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Diagram 2. Aktuell korttidsfrånvaro, antal per 100 000 medarbetare, per orsak.


– Fortsatt är det ett stort inflöde av förkylningar och VAB. Men vi ser nu även en ökning av influensasymtom, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Förklaring till statistiken
Previa Sjuk och Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk och Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Då det inte går att diagnostisera över telefon huruvida en individ är smittad av covid-19 eller annan sjukdom med liknande symptom så ska inte statistiken tolkas som en direkt redovisning av smittoläget.

Vi behöver alla bidra på det sätt vi kan i rådande läge. Genom att synliggöra hur sjukskrivningssituationen ser ut i Sverige så vill Previa bidra med kunskap för att underlätta hanteringen av covid-19 över hela landet. Previa avser löpande publicera statistik så länge vi bedömer att allmänintresset är högt och att statistiken kan bidra till viktig kunskap.

För ytterligare statistik
Måndag den 16 mars presenterade Previa sammanställning av sjukskrivnings- och VAB-statistik för hela vecka 11. Veckorapporten som även innefattar jämförelser med tidigare år går att läsa på previa.se.

För mer information kontakta
Peter Skald, kommunikationsansvarig
+46 (0)70 413 08 13
peter.skald@previa.se

Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom
+46 (0)70-744 95 48
lennart.sohlberg@previa.se


Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. 

Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.