Följ Falck Sverige

Lugnare avslut på sjukskrivningsveckan

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2020 15:40 CET

Antal nya ärenden per 100 000 anställda år 2020 samt 2019. Urval av orsakskategorierna förkylningssymptom, influensasymptom samt VAB.

Den dramatiska ökningen av sjukanmälningar som vecka 12 inleddes med mattades av framåt slutet av veckan. Sjuk- och VAB-talen fortsätter dock ligga högt över normala nivåer. Det visar Previa Sjuk & Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

- Antalet nya frånvaroärenden under slutet av veckan och helgen har minskat gentemot förra helgen. Sjukfrånvaron ligger fortfarande på en hög nivå men har inte ökat under helgen, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.

Previa Sjuk & Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

I direkt anslutning till att regeringen aviserat borttaget karensavdrag och att myndigheterna samtidigt gjort starka uppmaningar gjordes till svenska folket att stanna hemma även vid mildare sjukdomssymptom inföll en kraftig ökning av antalet sjukskrivningar över landet som höll i sig i cirka en vecka. Därefter skedde en viss avmattning av inflödet under slutet av vecka 12. Sammantaget är dock sjukskrivningsnivån långt över normalt.

Diagram 1. Antal frånvaroanmälningar i % av antal anställda. Sjukfrånvaro och VAB, samtliga sjukskrivningsorsaker.

Diagram 2. Antal nya ärenden per 100 000 anställda år 2020 samt 2019. Urval av orsakskategorierna förkylningssymptom, influensasymptom samt VAB.


- Förkylningar och VAB har under hela veckan varit de vanligaste frånvaroorsakerna, säger Lennart Sohlberg, analytiker på Previa.


Diagram 3. Antal nya frånvarotillfällen per 100 000 medarbetare per dag. Jmf vecka 10, 11 och 12.


- Många samtal handlar fortsatt om förkylning och frågor kring vad som egentligen gäller vid förkylning. ”Ska man vara hemma eller inte och hur länge ska man då vara hemma? ”är en hela tiden ett återkommande tema”, säger Maria Steneskog Nyman, chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Förklaring till statistiken
Previa Sjuk & Frisk är Sveriges mest omfattande statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro. Sammanlagt 156 000 medarbetare från 410 företag och offentliga verksamheter över hela landet är anslutna till Previa Sjuk & Frisk. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Statistiken i diagrammen visar nya anmälningar om sjukdom eller VAB. Diagrammen visar således inte huruvida personerna återgått i arbete eller är fortsatt frånvarande.

Då det inte går att diagnostisera över telefon huruvida en individ är smittad av covid-19 eller annan sjukdom med liknande symptom så ska inte statistiken tolkas som en direkt redovisning av smittoläget.

Vi behöver alla bidra på det sätt vi kan i rådande läge. Genom att synliggöra hur sjukskrivningssituationen ser ut i Sverige så vill Previa bidra med kunskap för att underlätta hanteringen av covid-19 över hela landet. Previa avser löpande publicera statistik så länge vi bedömer att allmänintresset är högt och att statistiken kan bidra till viktig kunskap.

För ytterligare statistik
Från måndag 16 mars publicerar Previa dagligen aktuell sjukskrivnings- och VAB-statistik tillsammans med jämförelser från tidigare år och kommentarer på previa.se/nyheter.

För mer information kontakta
Peter Skald, kommunikationsansvarig
+46 (0)70 413 08 13 
peter.skald@previa.se

Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom
+46 (0)70-744 95 48 
lennart.sohlberg@previa.se.

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av Lundbeck Foundation. Under de senaste fyra åren har stiftelsen delat ut cirka 2,1 miljarder kronor till forskning inom ”Health and Life Sciences”. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. 

Falck har visionen att vidareutveckla verksamheten som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering. Genom alla affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa människor som en röd tråd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.