Följ Falck Sverige

Taggar

Längre korttidsfrånvaro när många osäkra stannar hemma 6/4

Längre korttidsfrånvaro när många osäkra stannar hemma 6/4

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2020 16:04 CEST

Ökad försiktighet och osäkerhet gör att längden på sjukfrånvaron tydligt ökade under veckan 14. Samtidigt fortsatte antalet nya frånvaroanmälningar att minska. Detta visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Förkylningsbesvär dominerar sjukfrånvaron 31/3

Förkylningsbesvär dominerar sjukfrånvaron 31/3

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2020 18:00 CEST

​Den höga nivån av sjukfrånvaro fortsätter, även om en viss avmattning skett av totala antalet ärenden under den senaste tvåveckorsperioden. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Färre nya sjukskrivningar, men många är fortfarande borta från jobbet 30/3 2020

Färre nya sjukskrivningar, men många är fortfarande borta från jobbet 30/3 2020

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2020 15:17 CEST

En tydlig tillbakagång för antalet nya sjukanmälningar skedde under vecka 13. Den relativt höga sjukfrånvaron för perioden beror samtidigt att många är fortsatt hemma med förkylningssymptom visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Hög sjukfrånvaro men små förändringar - aktuell sjukskrivningssituation 27/3 2020

Hög sjukfrånvaro men små förändringar - aktuell sjukskrivningssituation 27/3 2020

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 13:29 CET

Sjukfrånvaron är fortsatt stabiliserad på den höga nivå som veckan inleddes med. Dock börjar allt fler visa signaler på att vilja friskskriva sig trots att vissa förkylningssymptom kvarstår. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Sjukfrånvaron ligger still - aktuell sjukskrivningssituation 26/3 2020

Sjukfrånvaron ligger still - aktuell sjukskrivningssituation 26/3 2020

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2020 14:29 CET

Inte heller onsdagen innebar några statistiska förändringar i sjuk- eller VAB-frånvaron. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Små förändringar i sjukfrånvaron -  aktuell sjukskrivningssituation 25/3 2020

Små förändringar i sjukfrånvaron - aktuell sjukskrivningssituation 25/3 2020

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2020 16:19 CET

​Tisdagen innebar inga större förändringar i sjukskrivnings- och VAB-statistiken i Sverige. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Viss minskning av andel sjukskrivna -  aktuell sjukskrivningssituation 24/3 2020

Viss minskning av andel sjukskrivna - aktuell sjukskrivningssituation 24/3 2020

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2020 15:57 CET

​Det fortsätter vara ett högre inflöde av sjukskrivningar än normalt. Samtidigt anas en viss normalisering av balansen mellan sjuk- och friskanmälningar, vilket leder till en viss minskning av andelen sjukskrivna totalt sett. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Lugnare avslut på sjukskrivningsveckan

Lugnare avslut på sjukskrivningsveckan

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2020 15:40 CET

​Den dramatiska ökningen av sjukanmälningar som vecka 12 inleddes med mattades av framåt slutet av veckan. Sjuk- och VAB-talen fortsätter dock ligga högt över normala nivåer. Det visar Previa Sjuk & Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Många sjuka men minskad ökningstakt – aktuell sjukskrivningssituation 20/3 2020

Många sjuka men minskad ökningstakt – aktuell sjukskrivningssituation 20/3 2020

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2020 12:46 CET

​Allt fler sjukanmäler sig för influensasymptom. Samtidigt syns för första gången på en vecka en viss inbromsning på inflödet av nya sjukskrivningar. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Sjukskrivningar för influensasymptom ökar – aktuell sjukskrivningssituation 19/3 2020

Sjukskrivningar för influensasymptom ökar – aktuell sjukskrivningssituation 19/3 2020

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2020 14:05 CET

Fortsatt är förkylningssymptom den dominerande sjukskrivningsorsaken. Samtidigt ökar nu sjukskrivningar för influensasymptom, dock från låga nivåer. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Dubbelt så många sjukskrivningar än normalt – aktuell sjukskrivningssituation 18/3 2020
Aktuell sjukskrivningssituation 17/3 2020 – måndag med rekordmånga sjukanmälningar

Aktuell sjukskrivningssituation 17/3 2020 – måndag med rekordmånga sjukanmälningar

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2020 16:33 CET

Aldrig tidigare har så många anmält frånvaro för sjukdom eller VAB som nu. Majoriteten av sjukskrivningarna rör mildare symptom. Det visar Previa Sjuk och Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Markant ökning av sjukskrivningar för förkylningssymptom

Markant ökning av sjukskrivningar för förkylningssymptom

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2020 17:29 CET

​I slutet av förra veckan ökade sjukskrivningarna för förkylningssymptom tydligt i Sverige. Uppgången i slutet av veckan följer inte ordinarie mönster. Samtidigt är sjukskrivningarna för influensaliknande symptom i nivå med motsvarande tid förra året. Det visar Previa Sjuk & Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

Psykisk ohälsa fortsätter öka bland chefer

Psykisk ohälsa fortsätter öka bland chefer

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2020 08:00 CET

På sex år har antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa gått från 28 till 78 sjukdagar per 100 chefer och år. Det visar ny statistik från Previa som även visar att utvecklingen med ökade långtidssjukskrivningar bland chefer fortsätter. Kvinnor i chefsposition är hårdast drabbade, men medan en viss inbromsning syns för kvinnor år 2019 så ökade sjukskrivningarna bland män i chefsposition.​

Vinterkräksjukan slår influensan

Vinterkräksjukan slår influensan

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 15:55 CET

Vinterkräksjukan når nya toppnoteringar i år med 40 procent fler sjukanmälningar än under 2018 samtidigt som influensan minskar med 25 procent. Det visar sjukskrivnings-statistik från Previa för vecka 1-6 i år jämfört med förra året.

Kraftig ökning av chefers ohälsa

Kraftig ökning av chefers ohälsa

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2019 08:00 CET

Chefernas sjukfrånvaro fortsatte att öka under 2018 främst på grund av en kraftig uppgång av psykisk ohälsa, visar statistik från Previa Företagshälsa. Medan korttidsfrånvaron är oförändrad stiger långtidsfrånvaron brant och kvinnliga chefer är speciellt utsatta.

Previa skriver avtal om företagshälsa med Volvokoncernen

Previa skriver avtal om företagshälsa med Volvokoncernen

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 13:00 CET

Previa företagshälsa expanderar sin verksamhet genom ett partnerskapsavtal med Volvo Group. Genom avtalet tar Previa över Volvos interna företagshälsa, Alviva och blir leverantör av företagshälsa till Volvokoncernen i Sverige.

Falck stöttar Team Rynkebys cykling till förmån för Barncancerfonden

Falck stöttar Team Rynkebys cykling till förmån för Barncancerfonden

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 07:21 CEST

På lördag ger sig Team Rynkeby, för sjuttonde året i rad, ut på en välgörenhetscykling till förmån för Barncancerfonden. Förra året samlade man in över 26 miljoner kronor och det rekordet förväntas men slå i år. Falck är stolta över att även i år stötta Team Rynkeby med hjärtstartare på cyklingen ned till Paris.

Dags att nominera till det Svenska Prehospitala Priset 2018

Dags att nominera till det Svenska Prehospitala Priset 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 12:18 CEST

Nu är det dags att nominera till Det Svenska Prehopsitala Priset som uppmärksammar den prehospitala sjukvården och dess allt viktigare roll i den svenska vårdkedjan. Syftet med priset är också att premiera goda exempel som kan användas i vardagen och som framför allt ökar patientnyttan.

Dubbelt skydd när du besiktar bilen hos Bilprovningen

Dubbelt skydd när du besiktar bilen hos Bilprovningen

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 13:00 CEST

Varje år sker över en halv miljon bärgningar. Den vanligaste orsaken är att fordonet inte startar eller har ett motorfel. För att minska risken för att bli stående utan hjälp inleds nu ett samarbete som innebär att förare som väljer att besikta sin bil hos Bilprovningen får en månads kostnadsfri vägassistansförsäkring från Falck på köpet. De får med andra ord dubbel trygghet.